• Home
  • /
  • Archive by category:
  • KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC HÔM NAY

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 26/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 26/03/2018 XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 07223 0 3, 4, 9 Giải 1 61711 1 1, 1 Giải 2 46855 95485 2 3, 6, 7, 8 Giải 3 73737 84609 41964 12536 62049 18346 3 6, 7 4 6, 9 Giải 4 3979 5828 3379 9170 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 25/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 25/03/2018 XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 96594 0 2, 9 Giải 1 37031 1 5, 8 Giải 2 48755 54059 2 1,2,4,7,7,9 Giải 3 64822 14429 05518 87777 12215 51378 3 1, 4 4 3 Giải 4 1427 5481 4571 9027 5 5, 6, 7, 9 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 24/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 24/03/2018 XSMB> Thứ 7 (Nam Định) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 05545 0 9 Giải 1 79663 1 1,3,3,5,5,7,9 Giải 2 59815 06489 2 8 v3 12737 03519 00128 81465 26013 57782 3 7 4 4, 5, 9, 9 Giải 4 7986 9249 7349 9397 5 1 Giải 5 1544 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 23/03/2018 XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 14613 0 4, 5, 6 Giải 1 30643 1 3, 7, 7 Giải 2 47296 64127 2 6, 7 Giải 3 07452 59434 33491 29432 52160 63793 3 2, 4, 4 4 2, 3, 6, 8 Giải 4 7248 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 22/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 22/03/2018 XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 29539 0 0, 0, 6 Giải 1 92285 1 6 Giải 2 36698 32134 2 0, 3, 5 Giải 3 25800 62200 92988 89923 96095 31680 3 0, 4, 4, 9 4 1, 7 Giải 4 0834 2474 5278 0473 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 20/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 20/03/2018 XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 61165 0 6 Giải 1 44567 1 2, 3 Giải 2 27798 30957 2 5, 7, 7 Giải 3 77438 90113 86427 52833 20583 52033 3 2,3,3,3,6,7,8 4 0,3,4,6,6,8 Giải 4 6943 4927 0344 0106 5 7, 7 Giải 5 5148 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 19/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 19/03/2018 XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 08294 0 Giải 1 53318 1 0,3,5,8,8,9 Giải 2 67613 47624 2 4, 5, 7 Giải 3 45715 36443 53579 13119 63396 64525 3 3, 7 4 0, 2, 3, 7 Giải 4 5127 4584 1442 5678 5 Giải 5 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 14/03/2018 XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 90354 0 6, 7 Giải 1 08135 1 1 Giải 2 78392 38911 2 3, 5, 7, 9 Giải 3 77771 56759 38562 99380 54549 06840 3 5, 9 4 0, 0, 3, 9 Giải 4 7740 8977 9890 7693 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 13/03/2018 XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 58507 0 4, 7, 8, 9 Giải 1 78398 1 Giải 2 47369 15246 2 5, 6, 7, 8 Giải 3 51446 01180 62560 55375 37263 30151 3 4 1, 4, 6, 6 Giải 4 0004 9608 5898 0727 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 12/03/2018

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Hai ngày 12/03/2018 XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 17577 0 Giải 1 34681 1 4, 7, 8 Giải 2 23167 18067 2 6 Giải 3 17989 06776 51618 85587 55314 71375 3 0, 4, 6, 9 4 1, 4, 7 Giải 4 6750 8634 3091 8847 5 […]