• Home
  • /
  • Cách chơi chuỗi số trong fast 3

Cách chơi chuỗi số trong fast 3

Cách Chơi Chuỗi Số

Là người chơi sẽ chọn trong tổ hợp chuỗi số ra 1 hoặc nhiều hơn 1 tổ hợp để cược, khi kết quả mở thưởng trùng với tổ hợp chuỗi số đã cược (không theo trình tự) => trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác => không trúng thưởng.
Nếu kết quả mở thưởng là 126 thì đặt cược tổ hợp chuỗi số là : 12, 16, 26 đều trúng thưởng.
Ví dụ : Đặt cược tổ hợp chuỗi số là 24 và 13, kết quả mở thưởng là : 124. Kết quả mở thưởng trùng khớp với tổ hợp chuỗi số là 24 => trúng thưởng. Còn lại tổ hợp chuỗi số 13 ==> không trúng thưởng.

.Cách Chơi Bão

Là người chơi sẽ chọn trong tổ hợp bão (3 số giống nhau) ra 1 hoặc nhiều hơn 1 tổ hợp để cược, nếu kết quả trùng với tổ hợp bão đã cược => trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác ==> không trúng thưởng.
Ví dụ : Bạn cược tổ hợp bão 444, kết quả mở thưởng là : 444 trùng với tổ hợp đặt cược ==>trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác ==> không trúng thưởng.

Link vào chơi cá cược trực tuyến tai nhà cái VN88