Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017 XSMB> Thứ 7 (Nam Định) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 99334 0 1, 7 Giải 1 79719 1 7, 7, 7, 9, 9 Giải 2 90191 10683 2 6, 8, 8 Giải 3 42965 36219 05839 77017 05138 65428 3 2, 4, 8, 9 4 0, 8 Giải 4 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017 Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi Giải .8 35 20 78 Giải .7 454 281 602 Giải .6 9421 6969 8608 4629 3740 1747 3463 6371 9431 Giải .5 9305 0431 3342 Giải .4 33665 10329 66877 50367 05573 34020 82799 15965 53398 32283 12133 17199 25975 93487 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017 Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An Giải .8 96 20 02 48 Giải .7 881 609 327 679 Giải .6 7487 0796 0647 4074 1941 6962 9347 1937 4456 8524 0518 0177 Giải .5 9758 4465 9742 1378 Giải .4 11159 75449 43895 04068 96551 92906 49672 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/09/2017 XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) ĐẦU ĐUÔI Đặc Biệt 56766 0 1, 3, 5, 7, 7 Giải 1 88557 1 2, 6, 7, 8 Giải 2 80868 66735 2 2, 5, 9 Giải 3 92307 00216 88262 59625 11612 62399 3 1, 5, 8 4 Giải 4 6629 […]