Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017 XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 13176 0 Giải 1 69685 1 2, 3, 4 Giải 2 05658 20160 2 0, 5, 7, 9 Giải 3 60395 61550 89692 83890 85092 31313 3 2, 4 4 6, 7 Giải 4 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017 Khánh Hòa Kon Tum Giải 8 53 57 Giải 7 877 108 Giải 6 7689 8716 6442 5402 9540 7392 Giải 5 6451 3114 Giải 4 13674 64181 15565 90290 69051 29667 64186 23846 64094 05456 49971 28520 66307 14798 Giải 3 08196 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang Giải 8 75 49 95 Giải 7 612 928 756 Giải 6 3899 1715 5781 6345 7293 7609 3237 5621 6056 Giải 5 0792 7576 4739 Giải 4 47602 12028 86952 16075 38301 00310 38658 69893 89110 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017 XSMB> Thứ 7 (Nam Định) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 54621 0 1, 4 Giải 1 45168 1 Giải 2 79790 49952 2 0,1,1,2,7,9 Giải 3 88360 30891 99629 70422 98040 58497 3 5, 8 4 0, 4 Giải 4 0421 5420 5427 8175 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017 Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi Giải 8 78 37 35 Giải 7 112 298 584 Giải 6 9923 4842 8772 2151 9241 9241 1180 9521 7399 Giải 5 5862 4740 0965 Giải 4 44238 97352 20983 77242 96437 61874 79839 29593 24807 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Bảy ngày 29/04/2017 Bình Phước TP.HCM Hậu Giang Long An Giải 8 30 32 70 39 Giải 7 464 067 211 319 Giải 6 4116 2929 0952 4541 3072 6381 7458 8861 0992 2782 5757 8215 Giải 5 7850 3164 9130 7384 Giải 4 13531 16779 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017 XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 26852 0 0, 9 Giải 1 99957 1 0,1,2,2,5,6,7,7 Giải 2 01212 84009 2 2, 3, 5, 7 Giải 3 27717 07115 21241 42700 19390 62911 3 2, 2, 5 4 1 Giải 4 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017 Gia Lai Ninh Thuận Giải 8 21 83 Giải 7 024 194 Giải 6 0081 8443 5318 0292 1086 6884 Giải 5 6688 1075 Giải 4 81110 80033 15433 79129 91931 28194 97627 66392 87143 31353 07111 88705 35464 88521 Giải 3 38923 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ Sáu ngày 28/04/2017 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long Giải 8 25 05 66 Giải 7 140 630 427 Giải 6 6713 2385 8868 3782 1426 7451 5931 1155 8593 Giải 5 6091 9329 8329 Giải 4 81548 83280 36704 03630 24108 70096 35440 36946 02529 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Năm ngày 27/04/2017 XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 24363 0 3, 9 Giải 1 37495 1 8 Giải 2 39103 59626 2 5, 6, 6, 6 Giải 3 55295 51653 34318 17096 10350 10442 3 7 4 1, 2, 7 Giải 4 […]