Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017 XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 27281 0 0, 1, 4 Giải 1 91747 1 7 Giải 2 93338 48993 2 0 Giải 3 44842 47859 83497 23959 20479 24760 3 3, 6, 8 4 1, 2, 7 Giải 4 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017 Gia Lai Ninh Thuận Giải 8 35 33 Giải 7 529 305 Giải 6 6868 9404 2302 0467 8867 9311 Giải 5 5248 9477 Giải 4 41232 44436 33053 86677 68964 40988 31681 09946 07345 16958 36853 05272 04620 57988 Giải 3 95951 53218 72774 02583 Giải 2 53042 20740 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 ngày 07/04/2017  Bình Dương   Trà Vinh   Vĩnh Long  Giải 8 59 53 18 Giải 7 903 892 510 Giải 6 2963 1441 7172 5151 8618 5982 8863 5206 6356 Giải 5 5750 2007 6655 Giải 4 47641 32729 48051 70194 52225 50846 81715 22304 24553 06946 90160 08696 80163 51426 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017 XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 55708 0 3, 4, 8 Giải 1 79948 1 2, 2, 8 Giải 2 63367 90852 2 5, 6 Giải 3 63197 79012 77626 56843 11525 20904 3 0, 6, 9, 9 4 0, 3, 8 Giải 4 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017 Bình Định Quảng Bình Quảng Trị Giải 8 97 92 86 Giải 7 330 916 131 Giải 6 9958 4906 4395 3725 0577 5906 7607 3908 7347 Giải 5 0886 7106 7070 Giải 4 70355 81909 70500 88053 60693 00374 08820 89327 86423 97392 59029 79922 41225 46211 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 ngày 06/04/2017  An Giang   Bình Thuận   Tây Ninh Giải 8 97 45 24 Giải 7 360 627 644 Giải 6 0161 4373 5219 1489 5540 1096 1218 7313 5631 Giải 5 2192 6566 9553 Giải 4 08859 72434 37539 15644 20118 51239 58410 03771 93067 88996 83340 06562 38812 67250 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017 XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 69919 0 2 Giải 1 10955 1 0, 9 Giải 2 56769 71887 2 2, 6 Giải 3 38563 49922 09585 12289 29226 05283 3 3, 4, 7 4 1, 3 Giải 4 0833 0351 0261 9664 5 […]

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017

Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017  Đà Nẵng   Khánh Hòa  Giải 8 68 94 Giải 7 708 434 Giải 6 8219 4345 4713 3743 0059 4812 Giải 5 9498 7199 Giải 4 56412 80559 46950 90769 03452 87937 05212 56939 84817 94570 54590 80593 39922 97546 Giải 3 61126 16616 26786 79111 Giải 2 13897 44085 […]

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017

Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 ngày 05/04/2017  Cần Thơ   Đồng Nai   Sóc Trăng  Giải 8 78 78 86 Giải 7 387 880 860 Giải 6 4533 8710 0792 4480 3080 8074 8150 9596 8296 Giải 5 7272 1292 7658 Giải 4 48157 00409 87416 73532 53079 95797 97688 98082 24729 07234 29045 28334 26633 88134 […]

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 04/04/2017

Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 04/04/2017 XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) ĐẦU ĐUÔI Đặc biệt 69919 0 2 Giải 1 10955 1 0, 9 Giải 2 56769 71887 2 2, 6 Giải 3 38563 49922 09585 12289 29226 05283 3 3, 4, 7 4 1, 3 Giải 4 0833 0351 0261 9664 5 […]